Bộ hơi 6d22

Bộ hơi 6d22 Sơ mi, piston, bạc, ắc 6d22 máy cơ xe tải xe đầu kéo hyundai