Đặt hàng – Thanh toán

I. BÁO GIÁ:

– Quý khách cung cấp mã phụ tùng, nếu không có mã phụ tùng thì cung cấp số khung, model xe + Tên phụ tùng cần mua + Mô tả phụ tùng (đối với phụ tùng không thông dụng ) + Số khung (V.I.N) gồm 17 số ghi trong sổ đăng kiểm. – Phòng phụ tùng kiểm tra tồn kho, báo giá cho quý khách qua fax, email, điện thoại theo yêu cầu (có kèm ghi chú hàng có sẵn tại kho hay phải đặt hàng )

II. ĐẶT HÀNG

– Quý khách đặt hàng gửi qua mail, fax – Phòng phụ tùng nhận đơn đặt hàng.

III. THANH TOÁN:

– Hàng có sẵn tại kho: thanh toán trước 100% – Hàng không có sẵn (phải đặt hàng ): thanh toán trước 30-50%, khi có thông báo hàng về thì thanh toán phần còn lại.

III. GIAO HÀNG:

– Giao hàng tại kho – Gưi hàng qua các công ty chuyển phát

Đặt hàng – Thanh toán I. BÁO GIÁ: – Quý khách cung cấp mã phụ tùng, nếu không có mã phụ tùng thì cung cấp số khung, model xe + Tên phụ tùng cần mua + Mô tả phụ tùng ...