Mô tơ quạt giàn nóng hd210

Mô tơ quạt giàn nóng hyundai 5 tấn hd120 và hyundai 13 tấn hd210 giò rút 3 chân