Bình nước phụ trước cabin hd700 hd1000

Bình nước phụ xe tải hd27 xe đầu kéo hd700 hd1000, xe tải hd320