Bầu sẹc vô xe tải hyundai 2.5 tấn, 3.5 tấn, 5 tấn, 9 tấn, 13 tấn, 15 tấn, 19 tấn, 24 tấn

Bầu sẹc vô xe tải Hyundai HD72, 3.5 tấn, Hyundai HD65, 2.5 tấn, Hyundai 6,5 tấn HD99Hyundai Mighty 3,5 tấn HD72Hyundai Mighty 2,5 tấn HD65Hyundai 5 tấn HD120, trợ lực ly hợp Hyundai 8 tấn HD170Hyundai 13 tấn HD210Hyundai 14 tấn HD260Hyundai 15 tấn HD270Hyundai 19 tấn HD320Hyundai 20 tấn HD360Hyundai HD700-HD1000Hyundai Xcient.