Cảm biến tốc độ County mighty

43536T00030 Cảm biến tốc độ County mighty trago xcient hyundai trago hd78, cảm biến tốc độ e-county 29 chỗ, xe đầu kéo hyundai