282307C000 Ống gió dưới vào bầu bô e

5

Ống gió dưới vào bầu bô e Hyundai 8 tấn HD170,  Hyundai 14 tấn HD260, Hyundai 15 tấn HD270, Hyundai 19 tấn HD320, Hyundai 20 tấn HD360, Hyundai HD700Hyundai đầu kéo HD1000

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan